understanding

understanding
supratimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Sudėtingas mąstymo procesas, teisingai atspindintis esmę, prasmę ir santykius empirinių ir teorinių dalykų, apie kuriuos turima informacijos. Esminę reikšmę supratimui turi ankstesnė patirtis, kalba. Mąstant atliekami įvairūs veiksmai, lemiantys supratimą: 1) atskiro dalinio atvejo priskyrimas prie bendresnės sąvokos; 2) loginio pagrindo ieškojimas naujam dalykui suprasti; 3) priežasties ir pasekmės ryšių ieškojimas; 4) kilmės ir vystymosi aiškinimasis; 5) objektų panašumų nustatymas; 6) objekto struktūros principo radimas; 7) ekstrapoliacija – dalinio sprendimo perkėlimas į visuotinį, ir priešingai – vienos situacijos į kitą; 8) kitokia mąstomojo objekto interpretacija ir t. t. Mokymo procese mokomieji dalykai pirmiausia teikiami suvokimui, atspindinčiam jų visumos vaizdą sąmonėje veikiant pojūčiams. Suvokimo objektai tampa suprantami, jeigu mąstymas atrenka reikalingą patirtį (vaizdinius, sąvokas, žodžius) ir susieja ją su naujai teikiamu dalyku. Suvokimo procese dalyvauja mąstymas, bet mąstymas vyksta ir be tiesioginio suvokimo: vaizdiniais, sąvokomis, žodžiais. Todėl naujos sąvokos, nauji žodžiai turi būti suprantami. Supratimas paprastai, aiškiai išreiškiamas savais žodžiais. Plėtojant supratimą, reikia įsamoninimo ir įprasminimo. atitikmenys: angl. understanding vok. Verstehen rus. понимание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Understanding — Un der*stand ing, n. 1. The act of one who understands a thing, in any sense of the verb; knowledge; discernment; comprehension; interpretation; explanation. [1913 Webster] 2. An agreement of opinion or feeling; adjustment of differences;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • understanding — I (agreement) noun accord, accordance, alliance, arrangement, common view, compact, compliance, concord, concordance, congruence, consentaneity, contract, cooperation, covenant, harmony, like mindedness, meeting of minds, mutual pledge, pact,… …   Law dictionary

 • understanding — [adj] accepting, tolerant compassionate, considerate, discerning, empathetic, forbearing, forgiving, generous, kind, kindly, patient, perceptive, responsive, sensitive, sympathetic; concepts 401,542 Ant. intolerant, unaccepting understanding [n1] …   New thesaurus

 • Understanding — Un der*stand ing ([u^]n d[ e]r*st[a^]nd [i^]ng), a. Knowing; intelligent; skillful; as, he is an understanding man. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • understanding — UK US /ˌʌndəˈstændɪŋ/ noun [C] ► an informal agreement: »Taiwan and Hong Kong reached an understanding for a five year commercial air agreement. → See Note AGREEMENT(Cf. ↑agreement) …   Financial and business terms

 • understanding — [un΄dərstan′diŋ] n. 1. the mental quality, act, or state of a person who understands; comprehension, knowledge, discernment, sympathetic awareness, etc. 2. the power or ability to think, learn, judge, etc.; intelligence; sense 3. a specific… …   English World dictionary

 • understanding — (n.) O.E. understandincge comprehension, from UNDERSTAND (Cf. understand) (q.v.). Meaning mutual agreement is attested from 1803 …   Etymology dictionary

 • understanding — 1 *reason, intuition Analogous words: comprehension, apprehension (see under APPREHEND): *discernment, discrimination, insight, penetration 2 *agreement, accord …   New Dictionary of Synonyms

 • understanding — ► NOUN 1) the ability to understand something. 2) the power of abstract thought; intellect. 3) an individual s perception or judgement of a situation. 4) sympathetic awareness or tolerance. 5) an informal or unspoken agreement or arrangement. ►… …   English terms dictionary

 • understanding — noun 1 knowledge of a subject, of how sth works, etc. ADJECTIVE ▪ complete, comprehensive, full ▪ He showed a full understanding of the sequence of events. ▪ growing ▪ accurate …   Collocations dictionary

 • understanding — I adj. understanding about, of II n. agreement 1) to arrive at, come to, reach an understanding 2) a clear; secret; tacit; verbal; written understanding 3) an understanding about; with (we reached a tacit understanding with them about the matter) …   Combinatory dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”